Описание и ръководство за работа
1. Общи положения 1.1. Екранни форми за въвеждане на данни 1.2. Справки за получаване на информация . 2. Регистрация и вход в системата 3. Основна дейност 3.1. Товари 3.1.1. Въвеждане оферти за товари 3.1.2. Приключване на оферта 3.1.3. Справки за предложения по офертите които потребител е пуснал на борсата 3.1.4. Справки за търсене на превоз 3.1.5. Справки за интереса на потребителят към офертите за превоз 3.2. Превози 3.2.1. Въвеждане на оферти за превози 3.2.2. Приключване на оферта 3.2.3. Справки за предложения по офертите които потребител е пуснал на борсата 3.2.4. Справки за търсене на товар 3.2.5. Справки за интереса на потребителят към офертите за товари 4. Настройки
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.